1/2 liters kanna, Höjd 13 cm.
Allmogeskål, Diam. 17 cm., Höjd 9 cm.
Allmogemugg, Diam. 9,5 cm Höjd 11,5 cm.
Spil kum. Diam. 18 cm, Höjd ca. 8 cm.
Snäckskål. Diam. 16 cm. Höjd 6 cm.