Bisque är en vit lera i flytande form som gjuts för hand i formar gjorda av ett speciellt formgips. Leran (bisquen) är i konsistens som sockerkakssmet, rinnande tjock.  Efter gjutning måste keramikleran stå i formarna till dess alstret uppnått en viss tjocklek t.ex. hästar och figurer , överblivet ej stelnad bisque hälls tillbaka, övriga massiva alster som skålar, fat eller muggar stelnar helt i form innan dom tas ut.

En del alster är flerdelade och gjuts i flera delar som sätts ihop i lerstadiet. Efter att ha tagits ur formarna skall föremålet  torka, putsas och skröjbrännas.

Skröjbränning eller rågodsbränning kallas den första

bränningen som leran genomgår på sin väg till färdig keramik. Skröjbränningen behövs för att få bort gaser ur leran och för att godset skall kunna hanteras och glaceras med glacyr-färger. Skröjbränningen sker i en temperatur av 1060 grader.

Slutbränningen av lergodsföremålet efter glacering sker i en temperatur av ca. 1000 grader. Alla glacyrer som används är giftfria.
Godset tål i färdig form  microugn. Produkterna kan diskas
i maskin men vi rekommenderar handdisk.

Alla våra tillverkade keramikprodukter målas för hand var
för sig. Detta gör att varje sak har sina egna skiftningar
och karaktärer med enskild lyster. På så sätt blir varje sak
unik. Vår färdiga keramik uppfyller internationella krav för
blyinnehåll i glacerat gods som krävs inom EU.
All vår keramik är blyfri.

Keramiken är gjord av lera och därför rekommenderar vi
en viss varsamhet.